22 Baza Lotnictwa Taktycznego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 sierpnia 2021
Konkurs Literacki Wojska Polskiego
Biblioteka Klubu 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Literackim Wojska Polskiego, realizowanym w ramach przedsięwzięcia kulturalnego pn. „Manewry Artystyczne Wojska Polskiego”. Organizatorem Konkursu jest Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, zaś współorganizatorem 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

ZASADY  UDZIAŁU  W  KONKURSIE:

1.    Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które:
•    są objęte działalnością klubów wojskowych lub są słuchaczami uczelni wojskowych lub uczniami szkół prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej,
•    zostały zgłoszone do Konkursu przez Dowódców (Szefów, Komendantów, Komendantów-Rektorów, Dyrektorów),
•    ukończyły 18 lat.
2.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w czterech egzemplarzach wiersza (do trzech utworów) i/lub opowiadania (formatu A-4) wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, zapisaną w formie dokumentu Word.
3.    Każdy autor może nadesłać maksymalnie jedno zgłoszenie w każdej kategorii konkursowej  (poezja, proza).
4.    Każdy wiersz i opowiadanie oraz płytę CD należy opatrzyć tym samym godłem autora. Kopertę z przygotowanym zestawem (utwory konkursowe, płytę CD) oraz kopertę opatrzoną godłem autora, wypełnioną kartą zgłoszenia i oświadczeniem (stanowiące załączniki do regulaminu) uczestnik Konkursu składa w macierzystym klubie wojskowym ( jednostce wojskowej), szkole.
5.    Przedstawiciele klubów wojskowych (jednostek wojskowych), szkół podpisane i opieczętowane przez osoby zgłaszające, karty zgłoszenia i oświadczenia umieszczają w kopercie opatrzonej godłem autora i wraz z zestawem przekazanym od uczestnika  przesyłają na adres Biura Organizacyjnego Konkursu:

Klub 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 33    
82-200     Malbork

6.    Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani oceniane
w innych konkursach.
7.    Termin nadsyłania utworów do Klubu 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego
w Malborku upływa 24 września 2021 r.


OCENA,  NAGRODY  I  PODSUMOWANIE KONKURSU :

1.    Oceny utworów literackich dokona Jury powołane przez Organizatora.
2.    Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Finałowej
w listopadzie 2021r. w Klubie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (ogłoszenie wyników zostanie podane na stronie internetowej 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku).
3.    Jury Konkursu dokona podziału nagród i wyróżnień w kategoriach konkursowych.
4.    Laureaci konkursu za zajęcie I, II i III miejsca otrzymają nagrody pieniężne.


generuj pdf
go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP