22 Baza Lotnictwa Taktycznego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
28 sierpnia 2020
PLAN WSPÓŁPRACY 22.BLT Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI na 2021 ROK
Zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
Uprzejmie informujemy, że na podstawie: Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, Decyzji Nr33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej, Procedury przydziału środków bojowych z limitu DEKID MON z przeznaczeniem na zabezpieczenie przedsięwzięć partnerów społecznych, Wytycznych do planowania współpracy z partnerami społecznymi na rok 2020  z dnia 11.08.2020r. oraz Zarządzania Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, podstawą udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych są plany współpracy.

Plan współpracy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2021 jest opracowywany na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane organizacje i partnerów społecznych.

 

   
W/w wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2020 r. na adres:
   

 

22. Baza Lotnictwa Taktycznego

 

ul. 17 Marca 20

 

82-200 Malbork
  

 

lub scany pocztą e-mail: 22blt.rzecznik@ron.mil.pl
   

 

W załącznikach poniżej dokumenty przydatne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP