22 Baza Lotnictwa Taktycznego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 sierpnia 2020
Zostań żołnierzem 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
W dniach 21-22.09.2020 r. w 22.BLT w Malborku zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

 

Preferowani są kandydaci z niżej wymienionymi uprawnieniami:

-       wykształcenie średnie techniczne (np. mechanik pojazdów samochodowych itp.),

-       prawo jazdy kat. „C”, „C+E”, „D”,

-       kurs początkowy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w zakresie transportu
w cysternach i towarów klasy 1 (ADR),

-       kurs kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych poświadczone świadectwem kwalifikacyjnym.

 

Kwalifikacje w dniach 21-22.09.2020 r. obejmować będą:

-      sprawdzian z wychowania fizycznego  - hala sportowa 22.BLT Malbork,

-      sprawdzian wiedzy teoretycznej (regulamin ogólny, regulamin musztry, wiedza ogólna o wojsku) - sala multimedialna  22.BLT Malbork,

-      rozmowę kwalifikacyjną.

 

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest udział w egzaminie ze sprawności fizycznej oraz wiedzy teoretycznej.

Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:

-       dowód osobisty,

-       zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożonego wysiłku fizycznego (od lekarza rodzinnego),

-       strój sportowy,

-       środki piśmienne.

 

Każdy kandydat na potrzeby kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć wypełnioną ankietę, (załącznik) wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dotychczasowy przebieg służby wojskowej (udokumentowane odpowiednim świadectwem, zaświadczeniem itp.)
- w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15.09.2020 r. Dokumenty proszę przesyłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: m.puchalski@ron.mil.pl lub j.glinkowski@ron.mil.pl. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami SARS-CoV-2 istnieje możliwość odwołania kwalifikacji o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Do kwalifikacji nie zostaną dopuszczeni kandydaci którzy nie złożą do dnia 15.09.2020 r. ankiety oraz osoby, które w dniu kwalifikacji nie będą posiadały stosownego zaświadczenia stwierdzającego  brak przeciwwskazań do przystąpienia do wzmożonego wysiłku fizycznego.

 

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej tel. 261-536-742 lub 887 882 369.

 

Zbiórka kandydatów w dniu kwalifikacji - brama główna 22.BLT w Malborku, ul. 17-go Marca 20 godz. 7.30

 

Dowódca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego zaprasza chętnych.

Załączniki

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP