22 Baza Lotnictwa Taktycznego

BIP

Pliki:

 

1. Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

 

2. Rachunek Zysków i Strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

 

3. Zestawienie Zmian w Funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

 

4. Informacja Dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021 r.

go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP