22 Baza Lotnictwa Taktycznego

Pliki:

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

 

2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

 

3. Zestawienie zmian funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

 

4. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019 r.

go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP