22 Baza Lotnictwa Taktycznego

Kierownik - Pion Głównego Księgowego

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, na  stanowisko Kierownika sekcji kontroli i nadzoru w Pionie Głównego Księgowego.

 Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie – 6 lat pracy lub wyższe – 4 lata pracy;
 2. Umiejętność obsługi komputera;
 3. Dobra znajomość arkuszy kalkulacyjnych oraz edytorów tekstu;
 4. Nadzór finansowy nad przydzielonymi obszarami;
 5. Wiedza z zakresu zarządzania finansami (analiza finansowa, rachunkowość zarządcza, kontrolingu, zarządzania bazami danych);
 6. Umiejętność samodzielnej pracy oraz analitycznego i logicznego myślenia;
 7. Umiejętność pracy zespołowej i zapewnienia prawidłowej organizacji pracy zespołu;
 8. Zaangażowanie, odpowiedzialność i ukierunkowanie na realizację wyznaczonych celów;
 9. Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;
 10. Rzetelność i skrupulatność w wykonywaniu zadań;
 11. Inicjatywa, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 12. Obywatelstwo polskie;
 13. Niekaralność.

 Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych związanych
  z obrotem materiałowym.
 2. Sporządzanie dokumentów finansowych w systemie informatycznym opartym na platformie SAP;
 3. Kierowanie całokształtem spraw będących w zakresie sekcji;
 4. Organizowanie, planowanie, kontrolowanie i nadzorowanie pracy zespołu;
 5. Nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonania zleconych zadań;
 6. Udział w konstruowaniu planu kontroli finansowej;
 7. Przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań;
 8. Przygotowywanie planów i sprawozdań merytorycznych;
 9. Archiwizacja dokumentów.

 Oferujemy

- stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć ofertę do dnia 06 listopada 2020 r. zawierającą:

-    list motywacyjny,

-    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

na adres:

22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ul. 17 Marca 20

82 – 200 Malbork

- kandydaci zakwalifikowani, zostaną zaproszeni na rozmowę wstępną i sprawdzenie umiejętności.    

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;

- dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 UWAGA:

Kandydat spełniający wymagania, zakwalifikowany do zatrudnienia zobowiązany będzie do złożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-10-23 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-10-23 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-10-23 12:04
go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP