22 Baza Lotnictwa Taktycznego

Bibliotekarz

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko bibliotekarza w bibliotece oświatowej Klubu 22.BLT.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe bibliotekarskie;
 2. Bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE;
 3. Mile widziane doświadczenie w pracy w bibliotece;
 4. Umiejętność samodzielnej pracy;
 5. Odpowiedzialność, skrupulatność, punktualność;
 6. Obywatelstwo polskie;
 7. Niekaralność.

Zakres obowiązków:

 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z postanowieniami regulaminu dla czytelników w godzinach ustalonych w regulaminie wewnętrznym biblioteki;
 2. Prowadzenie kartoteki udostępnień i ewidencji wypożyczeń;
 3. Klasyfikowanie i katalogowanie zbiorów bibliotecznych;
 4. Prowadzenie dziennej statystyki wypożyczeń, zestawień miesięcznych sprawozdań rocznych z czytelnictwa.

UWAGA:

 • Kandydat spełniający wymagania zakwalifikowany do zatrudnienia zobowiązany będzie do złożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


CV oraz list motywacyjny należy przesyłać do dnia 18.01.2021 r. na adres:

22. Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17-go Marca 20
82-200 Malbork

Z dopiskiem „Kancelaria jawna – rekrutacja na stanowisko bibliotekarza”

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:


”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)” oraz „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(RODO)”.

Dodatkowe informacje:
• skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,

• proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
• dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2021-01-05 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2021-01-05 00:00 Ostatnia zmiana: 2021-01-05 13:38
go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP