22 Baza Lotnictwa Taktycznego

Referent w Sekcji Obsługi Infrastruktury.

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, na  stanowisko referenta w Sekcji Obsługi Infrastruktury.

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 

 • wykształcenie minimum średnie – mile widziane techniczne
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS OFFICE
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji pracowniczych
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność
 • rzetelność i sumienność wykonywania zadań służbowych
 • złożenie oświadczenia o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności karnej

 

ZADANIA

 • sporządzanie bieżącej dokumentacji
 • sporządzanie rozliczeń pracy konserwatorów
 • nadzór nad pracą firm zewnętrznych w zakresie utrzymania czystości w obiektach Jednostki Wojskowej oraz terenach wokół obiektów
 • rozliczanie zużycia mediów komunalnych i energetycznych
 • ustalanie potrzeb usług komunalnych i przekazywanie ich do sekcji gospodarki komunalnej i energetycznej
 • sporządzanie protokołów z wykonanych usług komunalnych i utrzymywania czystości

 

UWAGA:

 • Kandydat spełniający wymagania zakwalifikowany do zatrudnienia zobowiązany będzie do złożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


CV oraz list motywacyjny należy przesyłać do dnia 13.11.2020 r. na adres:

22. Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17-go Marca 20
82-200 Malbork

Z dopiskiem „Kancelaria jawna – rekrutacja na referenta sekcji obsługi infrastruktury”

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:


”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)” oraz „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(RODO)”.

 

Dodatkowe informacje:
• skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,

• proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
• dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

• szczegółowe informacje o stanowisku pracy pod nr tel.: 261 536 709.

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-11-04 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-11-04 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-11-04 13:23
go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP