22 Baza Lotnictwa Taktycznego

Księgowa.

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, na  stanowisko księgowej w Pionie Głównego Księgowego.

 

 

Zakres zadań:

1)      sporządzanie dokumentów finansowych w systemie informatycznym (SAP),

2)      dekretacja i księgowanie dokumentów finansowych w systemie informatycznym,

3)      sporządzanie list uposażeń i dodatkowych należności żołnierzy oraz ich dekretacja i księgowanie  w systemie informatycznym,

4)      przygotowywanie umów cywilno-prawnych,

5)      wykonywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,

6)      sporządzanie i wysyłanie deklaracji składanych zarządowi PFRON,

7)      sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych’

8)      rozliczanie i sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym krajowych i zagranicznych podróży służbowych żołnierzy i pracowników RON.

 

Wymagania:

1)      wykształcenie średnie lub wyższe związane z ekonomią lub finansami,

2)      umiejętność obsługi komputera,

3)      dobra znajomość, obsługi arkuszy kalkulacyjnych oraz edytorów tekstu,

4)      wiedza z zakresu:

 1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. ustawy z dnia26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 7. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 8. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 9. ustawa z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych,
 10. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5)      umiejętność samodzielnej pracy oraz analitycznego i logicznego myślenia,

6)      odporność na stres,

7)      obywatelstwo polskie

8)      niekaralność.

 

Oferujemy:

-    zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny z możliwością stałej pracy.

 

Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć ofertę zawierającą:

-    list motywacyjny,

-    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji,

 

na adres:

 

22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO w Malborku

ul. 17 Marca 20

82 – 200 Malbork

 

Oferty składać do 22 maja 2020 r.

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną zaproszeni na rozmowę wstępną i sprawdzenie umiejętności.       

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-05-08 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-05-08 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-05-08 09:21
go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP