22 Baza Lotnictwa Taktycznego

Księgowa

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy w celu zastępstwa pracownika, na  stanowisko księgowej w sekcji księgowości i planowania w Pionie Głównego Księgowego.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe związane z finansami, ekonomią lub rachunkowością;
 1. Bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE;
 2. Mile widziane doświadczenie w obszarze finansów publicznych lub planowania wydatkowania budżetowego;
 3. Znajomość sporządzania i obiegu dokumentacji obowiązującej w resorcie obrony narodowej;
 4. Znajomość przepisów:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych;

 1. Umiejętność samodzielnej pracy oraz analitycznego i logicznego myślenia;
 2. Odporność na stres, asertywność, terminowość, odpowiedzialność, skrupulatność, punktualność;
 3. Obywatelstwo polskie;
 4. Niekaralność.

 

Zakres obowiązków:

 1. Obsługiwanie systemów informatycznych;
 2. Opracowywanie projektów i planów finansowych;
 3. Dokonywanie zmian w planach finansowych;
 4. Opracowywanie okresowych i rocznych analiz z wykonania planu finansowego;
 5. Kontrola realizacji planów finansowych;
 6. Sporządzanie pism i sprawozdań.

 

UWAGA:

 • Kandydat spełniający wymagania zakwalifikowany do zatrudnienia zobowiązany będzie do złożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


CV oraz list motywacyjny należy przesyłać do dnia 30.11.2020 r. na adres:

22. Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17-go Marca 20
82-200 Malbork

Z dopiskiem „Kancelaria jawna – rekrutacja na stanowisko księgowej”

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:


”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)” oraz „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(RODO)”.

 

Dodatkowe informacje:
• skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,

• proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
• dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-11-16 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-11-16 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-11-16 12:04
go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP