22 Baza Lotnictwa Taktycznego

Elektryk

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, na  stanowisko elektryka w Sekcji Obsługi Infrastruktury.

Zakres zadań:

 • naprawa, konserwacja oraz montaż instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie techniki budowlanej
 • wykrywanie i usuwanie usterek w instalacjach elektrycznych
 • próby agregatów prądotwórczych
 • bieżąca obsługa
 • inne prace pomocnicze

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • wykształcenie min. zawodowe - elektryczne
 • doświadczenie w zawodzie min. 3 lata
 • uprawnienia SEP do 1 kV – minimum w zakresie eksploatacji
 • umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność
 • rzetelność i dokładność
 • zaangażowanie
 • odpowiedzialność za wykonywanie swoich obowiązków

MILE WIDZIANE:

 • uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie prac kontrolno-pomiarowych urządzeń elektroenergetycznych

UWAGA:

 • Kandydat spełniający wymagania zakwalifikowany do zatrudnienia zobowiązany będzie
  do złożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferujemy:

-    zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny z możliwością stałego zatrudnienia.

Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć ofertę zawierającą:

-    list motywacyjny,

-    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji,

na adres:

22. Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17-go Marca 20
82-200 Malbork

Z dopiskiem „Kancelaria jawna”

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)” oraz „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(RODO)”.

 Oferty składać do 28 lipca 2020 r.

 Dodatkowe informacje:

• skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
• proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
• dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

• szczegółowe informacje o stanowisku pracy pod nr tel.: 261 536 709,

• informacje kadrowe pod nr tel.: 261 536 292

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-07-14 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-07-14 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-07-14 11:46
go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP