22 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
system monitorowania

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych w systemie monitorowania

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a)    Administratorem danych osobowych jest 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku lub Dowódca 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. 17 marca 20, 82-200 Malbork, NIP: 579-192-78-41, REGON 192471265.

b)   Z inspektorem ochrony danych, Elżbietą Więckiewicz, można się skontaktować pod numerem telefonu 261536287 lub mailowo: e.wieckiewicz@ron.mil.pl

c)    Dane osobowe osoby zarejestrowanej przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz dobrego imienia administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 222 Kodeksu pracy.

d)   Monitoring obejmuje: drogi komunikacyjne oraz teren przyległy do budynków na terenie jednostki.

e)    Zapisy monitoringu mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia lub, na pisemny wniosek organów ścigania lub gdy wynika to z przepisów prawa.

f)    Zapisy z monitoringu będą przechowywane u Administratora przez okres 30 dni.

g)   Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do złożenia pisemnego wniosku o zabezpieczenie danych na potrzeby przyszłego postępowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

h)   Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO.

i)     Dane osoby zarejestrowanej przez system monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP