22 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Tradycje

W celu zachowania chlubnych tradycji orężnych decyzją nr 166/MON z dnia
2 maja 2011 roku 22. Baza Lotnictwa Taktycznego  w Malborku dziedziczy
i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - 4.eskadra lotnicza (1919)
 - 4.eskadra wywiadowcza „Toruńska” (1920)
 - 141. i 142.eskadra myśliwska 4.Pułku Lotniczego (1928-1939)
 - 306.dywizjon myśliwski „Toruński” (1940)
 - 1.Polska Dywizja Lotnicza (1944)
 - 4.Mieszana Dywizja Lotnicza (1944-1945)
 - 1.Pomorska Mieszana Dywizja Lotnicza (1945-1946)
 - 1.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” (1943-1946)
 - 7.Pułk Lotnictwa Bombowego (1950-1951)
 - 45.Ruchome Warsztaty Remontu Lotniczego „PARM-5” (1952-1957)
 - 9.Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1967)
 - 29.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1969)
 - 26.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1989)
 - 14.Batalion Budowy Lotnisk (1952-1999)
 - 41.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952-2000)
 - 45.Polowe Warsztaty Lotnicze (1957-1995)
 - 30.Ruchome Warsztaty Naprawy Samochodów (1965-1992)
 - 4.Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego (1967-1985)
 - 13.Batalion Radiotechniczny (1968-1990)
 - 84.Batalion Łączności (1968-1992)
 - 26.Batalion Radiotechniczny (1971-1995)
 - Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa Myśliwskiego Armii Lotniczej
(1978-1983)
 - 49.eskadra lotnicza (1979-1990)
 - Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa Myśliwskiego Wojsk Lotniczych Frontu (1983-1988)
 - 4.Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego im. gen. bryg. pil. Józefa Smagi (1985-1991)
 - 14.Batalion Usuwania Zniszczeń Lotniskowych (1999-2007)
 - 14.Batalion Remontu Lotnisk (2007-2010)
 - 41.eskadra lotnictwa taktycznego (2001-2010)
 - 22.Baza Lotnicza (2001-2010)

Sztandar


Decyzją nr 166/MON z dnia 2 maja 2011 roku 22. Baza Lotnictwa Taktycznego  w Malborku przejęła sztandar rozformowanej 22. Bazy Lotniczej.
Akt wręczenia sztandaru dla 22 Bazy Lotniczej w Malborku miał miejsce 27 kwietnia 2002 roku. W listopadzie 2016 roku z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie Sztandar odznaczono Złotym Medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.Patron


W celu zachowania pamięci o bohaterskich lotnikach polskich z okresu II wojny światowej Minister Obrony Narodowej decyzją nr 437/MON z 2 listopada 2015 roku polecił 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku przyjąć imię gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.
 

 
 
Święto

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 166/MON z dnia 2 maja 2011 roku ustanowił datę dorocznego święta 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku w dniu 22 kwietnia.

Odznaka pamiątkowa

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 289/MON z 8 października 2013 roku zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji oraz regulamin nadawania odznaki 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
Odznaka ma kształt koła zwieńczonego elementami łopat turbiny silnika lotniczego, które nawiązują do inżynieryjno-logistycznego charakteru jednostki. W środku (w połowie odznaki) zarysowana jest północna granica kraju, a w miejscu lokacji Bazy umiejscowiony jest herb miasta Malborka. W lewej górnej części odznaki umieszczono sylwetkę samolotu MiG – 29. Pomiędzy samolotem i herbem, na niebieskim tle umieszczony jest skrót nazwy jednostki „22 BLT”.

  Sala Tradycji

Sala Tradycji 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego powstała w 2013 roku. Mieści się ona na terenie bazy przy ulicy 17 marca 20 w miejscowości Malbork. Sala powstała przy okazji prac konserwatorsko-remontowych, które były prowadzone w obiektach koszarowych 22. BLT w ostatnich latach.
Sala tradycji jest miejscem o szczególnym znaczeniu, pełniącym rolę skarbnicy historii i tradycji jednostki wojskowej. To w niej z należytym szacunkiem gromadzone są symbole, pamiątki, fotografie i dokumenty związane z dziejami nie tylko z dziejami 22. BLT, ale także jednostek, których tradycje baza dziedziczy. Na honorowym miejscu w gablocie przechowywany jest sztandar 22. BLT. Wśród eksponatów znajdują się między innymi:
- fotel katapultowy KM-1 z samolotu Mig-21,
- działko lotnicze Gsz-23,
- ciśnieniowy kombinezon pilota WUK-90,
- kombinezon lotniczy MUP,
- busola Bandix Aviation pochodząca z samolotu B-17,
- modele samolotów: Mig-29, Mig-21, Lim-5.
Na tablicach informacyjnych oraz zdjęciach przedstawiony jest rys historyczny ziemi Malborskiej, garnizonu Malbork i jednostek w nim stacjonujących.  W gablotach umieszczono uzyskane odznaczenia, wyróżnienia, statuetki, ważne dokumenty.

Sala tradycji służy nie tylko uroczystościom związanym z pożegnaniem czy powitaniem żołnierzy ale także przekazywaniu wiedzy na temat historii naszej jednostki gościom honorowym, młodzieży szkolnej i gimnazjalnej, studentom, harcerzom. Każda wycieczka po jednostce rozpoczyna  się zwiedzaniem  sali tradycji, w której młodzież zaznajamia się z  historią ziemi Malborskiej, garnizonu Malbork, 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W ramach współpracy z lokalnymi szkołami w sali tradycji organizowane są lekcje historii.
2 grudnia 2014 roku sala tradycji otrzymała Wyróżnienie w III Przeglądzie Sal Tradycji w Resorcie Obrony Narodowej – za walory ekspozycyjne i oryginalny układ tematyczny prezentujący dziedzictwo tradycji lotniczych.

 
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP