22 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ŻOŁNIERZ REZERWY

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych żołnierza rezerwy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a)    Administratorem danych osobowych jest 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku lub Dowódca 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. 17 marca 20, 82-200 Malbork, NIP: 579-192-78-41, REGON 192471265.

b)   Z inspektorem ochrony danych, Elżbietą Więckiewicz, można się skontaktować pod numerem telefonu 261536287 lub mailowo: e.wieckiewicz@ron.mil.pl

c)    Dane osobowe żołnierza rezerwy będą przetwarzane w związku z realizacją ćwiczeń:

- w celu uzasadnionych potrzeb dowódcy na podstawie zgody, t.j. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

- w celu realizacji ćwiczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- w celu realizacji zadań nałożonych na dowódcę w związku z odbywaniem ćwiczeń oraz innych przepisów szczegółowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- w celu ochrony żywotnych interesów żołnierza rezerwy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO,

- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu dowódcy, m. in. monitoringu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d)   Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celów oraz mogą być podmioty działające na podstawie przepisów prawa.

e)    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.

f)    Dane żołnierza będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub rozwiązania stosunku łączącego żołnierza rezerwy z 22 BLT, a także w okresie archiwizacji.

g)   Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.

h)   Każda osoba posiada prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO

i)     Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

j)     Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe.

k)   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.                                        

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP